Wyniki konkursu Internetowa Mapa Roku 2021/2022

W tegorocznej siódmej edycji konkursu „Internetowa Mapa Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego”, obejmującego oryginalne opracowania kartograficzne na polskich stronach internetowych, zgłoszonych zostało 16 opracowań. Tym razem rywalizacja odbywała się w 3 kategoriach, wynikających z wykorzystanych źródłowych zbiorów danych przestrzennych, i były to kategorie: BDOT, OSM oraz inne. W ocenie wzięto pod uwagę 5 składowych: wartość informacyjną, atrakcyjność i oryginalność tematyki, funkcjonalność, wygodę użytkowania oraz jakość redakcji kartograficznej mapy.

W wyniku głosowania Komisji Konkursowej w składzie: Joanna Bac-Bronowicz (Politechnika Wrocławska), Marek Bittner (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dorota Borowicz-Mićka (Uniwersytet Wrocławski), Aleksander Buczkowski (PwC), Łukasz Bujak (Uniwersytet Warszawski), Alina Gerlée (Uniwersytet Warszawski), Daniel Koć (Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska), Paweł J. Kowalski (Politechnika Warszawska), Agnieszka Pilarska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz Jerzy Zieliński, wybrane zostały najlepsze mapy internetowe w każdej z kategorii. Wręczenie statuetek i dyplomów odbyło się podczas XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Toruniu w dniach 29-30 września 2022 r.

Wyniki głosowania Komisji Konkursowej

Kategoria BDOT

1. Astroturystyka w województwie dolnośląskim (162/200 pkt)
Autor opracowania kartograficznego: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wykonawca strony internetowej: GISPartner Sp. z o.o. Właściciel zgłaszanej strony: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Opracowanie to, w werdykcie 8 jurorów, którzy oceniali w tej kategorii, zdecydowanie najwyższą notę uzyskało za oryginalność tematu. Duży wpływ na wynik miał także właściwy dobór zakresu informacji (obiekty sprzyjające obserwacjom i jasność nieba nocnego) dobranych do założonego tematu. Kilka niższych ocen za funkcjonalność serwisu i wygodę użytkowania nie wpłynęło znacząco na sumę ocen tych składowych.

Pozostałe opracowania w kategorii BDOT wg liczby punktów:
2. Zapotrzebowanie na prace urządzeniowo-rolne w woj. dolnośląskim
3. Mapa #widaćzabory w BDOT10k
4. Mapa ogólnogeograficzna BDOO

Kategoria OSM

1. Internetowy Atlas Polski Niepodległej (IAPN) (169 /200 pkt)
Autorzy opracowania: zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Tadeusza Epszteina (IH PAN) (szczegóły w zgłoszeniu). Wykonawcy strony internetowej: Oskar Graszka (WGiK PW) i Adam Kocot. Właściciel strony internetowej: Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

W opracowaniu tym jurorzy najwyżej ocenili wartość informacyjną, na którą składa się zarówno referencyjna informacja przestrzenna, jak i opisowe źródła historyczne. Jednakże niższa, w stosunku do pozostałych składowych, okazała się nota w zakresie wygody użytkowania, wynikająca z zastosowania wielu zaawansowanych funkcji, wymagających więcej czasu na zaznajomienie się z interfejsem serwisu internetowego.

Pozostałe opracowania w kategorii OSM wg liczby punktów:
2. Velomapa
3. Rowerowa mapa Radomia
4. Rozwój stacji ładowania EV

Kategoria: inne opracowania

1. Mapa Drzew Łodzi (159/200 pkt)
Autor opracowania kartograficznego: Studio Analiz Przestrzennych Plan B. Wykonawca strony internetowej: Studio Analiz Przestrzennych Plan B. Właściciel zgłaszanej strony: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani.

Opracowanie to zostało ocenione wysoko zarówno w zakresie wartości informacyjnej, jak i atrakcyjności tematu. Spośród 3 nagrodzonych prac uzyskało wyraźnie niższą notę za jakość redakcji kartograficznej, ze względu na ograniczoną symbolizację. Jednak użytkowa specyfika serwisu internetowego, w tym funkcje społecznościowe – możliwość dodawania danych przez użytkowników – wyróżnia to opracowanie na tle pozostałych.

Pozostałe opracowania w kategorii INNE wg liczby punktów:
2. Mapa zaszczepienia ludności Polski na COVID-19
3. Internetowa mapa Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
4. Atrakcje geoturystyczne Województwa Łódzkiego
5. Mapplab: typy klimatu
6. Mapplab: strefy krajobrazowe i prądy morskie
7. Deep learning w identyfikacji obiektów na ortofotomapach
8. Mapa zmienności zawartości pyłów PM10 w powietrzu w woj. lubelskim

Komisarz konkursu
Paweł J. Kowalski

Post Author: Paweł J. Kowalski