XLIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Organizatorzy XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, która
w dniach 29-30 września br. odbędzie się w Toruniu, podali szczegółowy
program tegorocznej konferencji. Zaplanowano 36 piętnastominutowych referatów oraz 8 posterów, a także wystąpienia okolicznościowe, związane m.in. z uroczystym wręczeniem Statuetki OK PTG „Ambasador Kartografii”, a także Medali im. Prof. Andrzeja Makowskiego.
Bezpośrednio po zakończeniu dwudniowych obrad, tj. w sobotę 1.10.br.,
zaplanowany jest wyjazd do Ciechocinka w ramach kilkugodzinnej wycieczki. Program konferencji w załączniku.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Zenon Kozieł   – przewodniczący
Radosław Golba – sekretarz
Katedra Geomatyki i Kartografii
Wydział Nauk o Ziemi UMK w Toruniu

Post Author: Paweł J. Kowalski