Zgłoszenia do konkursu Internetowa Mapa Roku 2018/2019

W szóstej edycji konkursu „Internetowa Mapa Roku 2018/2019”, przyjmujemy propozycje oryginalnych, polskich opracowań kartograficznych, zarówno przeglądowych, jak i tematycznych. W tegorocznej edycji czynnikiem decydującym w ocenie map będzie użyteczność prezentacji kartograficznej. Poniżej wykaz map zgłoszonych do Konkursu.

Lista zgłoszeń właścicieli i wydawców (w kolejności przesyłania zgłoszeń)

1.Mapa rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN). Autor i wykonawca: Łukasz Halik; właściciel: Łukasz Haliklink
2.LightUP Timisoara! Autorzy i wykonawcy: Studenckie Koło Naukowe Planowania Przestrzennego PUZZLE (zespół autorski: Małgorzata Świąder, Jan Kazak, Karolina Birnbaum, Agata Zembik, Aleksandra Dąbrowska, Aleksandra Besser, Marcin Puczyłowski, Kinga Sawicka, Dominik Taratuta, Adrian Kowcz), właściciel: Małgorzata Świąder link
3.Model 3D Poznania. Autor opracowania kartograficznego i wykonawca strony: SHH SP. z o.o., właściciel: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ link
4.Województwo Dolnośląskie: plany urządzeniowo-rolne gmin. Autorzy: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Wykonawca strony internetowej: GISPartner sp. z o.o., Właściciel: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego link
5.Województwo Dolnośląskie: regiony fizycznogeograficzne. Autorzy: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na podstawie danych GDOŚ, Wykonawca strony internetowej: GISPartner sp. z o.o., Właściciel: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego link
6.Cartographia Cracoviana . Autor: Jakub Wojkowski, wykonawcy: Marcin Wasilewski i Jakub Wojkowski link
7.Łódzkie Oblicza Niepodległej . Autorzy i wykonawcy: Łukasz Lechowski, Angelika Jasion link

Paweł J. Kowalski
Sekretarz Komisji Konkursowej IMR 2018/2019

Post Author: Paweł J. Kowalski