Akademia Kartografii i Geoinformatyki 2017

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na

AKADEMIĘ KARTOGRAFII I GEOINFORMATYKI 
pod tytułem „Redakcja cyfrowych map tematycznych – nauka i praktyka”

poświęconą problematyce kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowej, a w szczególności wynikom projektu EnviDMS realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Akademia odbędzie się w dniach 28-29 marca 2017 r. we Wrocławiu. Organizatorami będą Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz Politechnika Warszawska i Wrocławska.

Bezpośrednio po Akademii zapraszamy na

IX OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMACJI 
pod tytułem „Mapy tematyczne środowiska przyrodniczego”.

Sympozjum odbędzie się w dniach 29-31 marca 2017 r. we Wrocławiu. Zgodnie z zawartym w 2000 roku przez współorganizatorów porozumieniem, kolejne sympozja są organizowane co dwa lata wspólnie z jednym lub dwoma organizatorami głównymi. Tym razem zaszczyt ten przypadł kartografom. Organizatorami są: Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności oraz Politechnika Wrocławska.

Mamy nadzieję, że konfrontacja doświadczeń w modelowaniu i prezentacji różnych zagadnień przestrzennych przyczyni się do integracji osób wykorzystujących w swojej pracy teledetekcję i fotogrametrię, systemy informacji geograficznej oraz kartografię. Organizatorzy IX Sympozjum chcą szczególnie zwrócić uwagę na rolę geomatyki w obrazowaniu geoinformacji. Wyrażamy przekonanie, że wielu z Państwa aktywnie zajmujących się zagadnieniami teoretycznymi, metodycznymi i praktycznymi geoinformatyki oraz geomatyki, zechce podzielić się swoimi doświadczeniami na forum OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM GEOINFORMACYJNEGO. W czasie spotkań liczymy na szeroką dyskusję wykonawców i użytkowników projektu EnviDMS oraz innych map tematycznych.

Do uczestnictwa w obu spotkaniach geoinformatycznych zapraszamy pracowników nauki, praktyków i pracowników administracji, którzy na co dzień zajmują się problematyką związaną z tematyką sympozjum. W ramach zajęć przewidujemy prezentowanie referatów monograficznych i naukowych. Przewidujemy też sesje posterowe poprzedzone krótkimi wystąpieniami uczestników. Teksty do posterów będą drukowane na równi z referatami wygłoszonymi w punktowanych czasopismach.

W celu popularyzacji dobrych map Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich ogłasza, że w czasie Sympozjum odbędzie się rozstrzygnięcie kolejnych edycji konkursów INTERNETOWA MAPA ROKU 2016/17 oraz MAPA ROKU 2015 i 2016. Oba konkursy odbywają się tradycyjnie pod patronatem Głównego Geodety Kraju.

W czasie spotkania we Wrocławiu odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Kartografów Polskich, na którym zostaną wręczone medale SKP im. Prof. Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii.

Akademia i Sympozjum służyć mają przede wszystkim integracji środowiska osób projektujących i tworzących dobre mapy,  wykorzystujących w swojej pracy geoinformatykę i systemy informacji geograficznej oraz udostępniających informację topograficzną i tematyczną z wykorzystaniem różnych metod prezentacji kartograficznej. Liczymy na tradycyjne zainteresowanie Akademią i Sympozjum, zapewniamy jak zwykle przyjemną i koleżeńską atmosferę oraz otoczenie centrum zabytkowego Wrocławia.

Program konferencji oraz informacje organizacyjne na stronie: kartografia.pwr.edu.pl/konferencje/

Serdecznie pozdrawiam w imieniu Komitetu naukowego i organizacyjnego.

Joanna Bac-Bronowicz, przewodnicząca SKP 

ORGANIZATORZY

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Stowarzyszenie Kartografów Polskich
 • Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 • Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

przy współudziale:

 • Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności
 • Stowarzyszenia Geodetów Polskich
 • Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji
 • Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

PATRONAT

Główny Geodeta Kraju

PATRONAT MEDIALNY

Redakcja miesięcznika GEODETA oraz portalu Geoforum.pl

KOMITET NAUKOWY

 • dr hab.  Joanna BAC-BRONOWICZ, prof. PWr – Wydział Geoinżynierii,Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, przewodnicząca Stowarzyszenia Kartografów Polskich,
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta BIELECKA – Komitet Geodezji PAN, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej BORKOWSKI – Komitet Geodezji PAN, Dyrektor InstytutuGeodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. inż. Aleksandra BUJAKIEWICZ – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji,
 • inż. Stanisław CEGIELSKI – prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
 • dr hab. inż. Ireneusz EWIAK, prof. WAT – sekretarz naukowy Komitetu Geodezji PAN, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji,
 • profdr hab. inż. Tadeusz CHROBAK – przewodniczący Komisji Geoinformatyki PAU,
 • dr habDariusz GOTLIB, prof. PW – Komitet Geodezji PAN,  Politechnika Warszawska
  Wydział Geodezji i Kartografii, członek zarządu Stowarzyszenia Kartografów Polskich,
 • profdr hab. inż. Monika HARDYGÓRA – zastępca przewodniczącego Komitet Górnictwa PAN, dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej,
 • dr hab. inż. Andrzej KWINTAprof. UR – Komitet Geodezji PAN, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,  Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
 • prof. dr hab. inżBogdan NEY – czł. rzecz. PAN, Komitet Geodezji PAN, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie,
 • dr hab. Tomasz NIEDZIELSKI, prof. UW – kierownik Zakładu Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • mgr Robert PAJKERT – Geodeta Województwa Dolnośląskiego,
 • prof. dr hab. inż. Krystian PYKA – Komitet Geodezji PAN, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji,
 • prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK – Komitet Geodezji PAN, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

Sekretarze konferencji: dr Waldemar Spallek – sekretarz Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, dr inż. Justyna Górniak-Zimroz i dr inż. Katarzyna Pactwa – Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Przewidywane zadania Komitetu Naukowego:

Komitet naukowy wraz z przedstawicielami odpowiednich stowarzyszeń, będzie zamawiał wystąpienia specjalne oraz kwalifikował zgłoszone referaty i postery. Podstawowym kryterium będzie aktualność i ważność tematyki odpowiadająca potrzebom nauki i praktyki z zakresu teledetekcji i fotogrametrii, systemów informacji geograficznej, geoinformatyki oraz kartografii.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Informacje dotyczące konferencji w pliku PDF.

Post Author: admin