IV Akademia Kartografii i Geoinformatyki – komunikat 1

Stowarzyszenie Kartografów Polskich

Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii,
Katedra Geodezji i Geoinformatyki

Polska Akademia Umiejętności Komisja Geoinformatyki

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geoinformatyki i Kartografii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
Katedra Geomatyki i Kartografii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
Katedra Geomatyki i Kartografii

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Główna Komisja Historii i Tradycji

serdeczne zapraszają na IV Akademię Kartografii i Geoinformatyki, która odbędzie się w dniach 22- 24 maja 2024 r. w Hotelu im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2, we Wrocławiu pod hasłem:

MODELOWANIE CZASOPRZESTRZENNE

Akademia poświęcona będzie szeroko rozumianemu problemowi czasu w modelowaniu przestrzennym, szczególnie w geoinformatycznym podejściu do analiz dynamicznych i geowizualizacji, w tym opracowań kartograficznych. Chcielibyśmy, aby prezentacje obejmowały zarówno czasy odległe, jak i z najbliższej przeszłości, wizualizacje zjawisk, obiektów i procesów na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym, do celów statystycznych, studialnych, koncepcyjnych itd.

Przedstawione będą nowe wyzwania stawiane twórcom cyfrowych baz danych, wykorzystującym narzędzia Historycznego Systemu Informacji Geograficznej (HGIS) do badań historycznych, odnoszących się do źródeł kartograficznych oraz zmian rejestrowanych za pomocą metod fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i geodezyjnych w ujęciu retrospektywnym i prognostycznym.

Celem będzie dyskusja i wymiana doświadczeń na temat udziału nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w przetwarzaniu i analizach danych czasoprzestrzennych w systemach informacji geograficznej.

Szczegółowa lista zagadnień |v|
 • projekty prowadzone z zastosowaniem HGIS: historii przestrzennej, geografii historycznej i historii środowiskowej wykorzystujące narzędzia GIS
 • teoria i praktyka w kartografii historycznej (opracowywanie map prezentujących przeszłość; tak analogowych, jak cyfrowych), historii kartografii (badania dawnych map z zastosowaniem GIS), a także z pogranicza kartografii dawnej i historycznej (mapy dawne jako źródła kartograficzno-historyczne do map historycznogeograficznych).
 • modelowanie lub analizy czasoprzestrzenne w planowaniu przestrzennym (trendy, kierunki rozwoju), suburbanizacji, zmianach demograficznych, ochronie zdrowia, edukacji, rozwoju infrastruktury i gospodarki,
 • pozyskiwanie i rejestracja, metodami zdalnymi i bezpośrednimi, danych przestrzennych odnoszących się do zjawisk i procesów naturalnych, społeczno-gospodarczych i historycznych (np. w leśnictwie, klimatologii, ochronie środowiska, geografii roślin i zwierząt, hydrografii, architekturze, archeologii, geologii, geomorfologii, górnictwie i in.),
 • wykorzystanie wieloczasowych serii zdjęć archiwalnych do badania dynamiki zmian środowiska,
 • badania przemieszczeń i odkształceń obiektów antropogenicznych i naturalnych,
 • rekonstrukcje i animacje 2D, 3D i 4D,
 • techniki, narzędzia i aplikacje do gromadzenia, przetwarzania, modelowania, analizowania  i wizualizacji danych czasoprzestrzennych.

Wydarzenia towarzyszące

 • Wręczenie medalu im. prof. Andrzeja Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii.
 • Prezentacja opracowań zgłoszonych do konkursu SKP im. Krzysztofa Buczkowskiego na najlepsze Internetowe Mapy Roku.
 • Obchody XXV rocznicy powstania Stowarzyszenia Kartografów Polskich.

Zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, TERMINY I WSZELKIE INFORMACJE  DLA UCZESTNIKÓW ORAZ AUTORÓW dostępne są na stronie: IV Akademia Kartografii i Geoinformatyki    
kontakt mailowy: akig@pwr.edu.pl

Opłata za uczestnictwo w Akademii wynosi:

 • w terminie do 29 lutego 2024 r. (early bird)                                       –     950 zł
 • w terminie od 1 marca 2024 r.                                                               –   1150 zł
 • w terminie po 10 kwietnia 2024 r.                                                         –  1450 zł
 • w terminie po 10 maja 2024 r.                                                               –  1550 zł
 • dla doktorantów, studentów oraz emerytów niepracujących          –  650 zł
  (700 zł, 800 zł 850 zł – odpowiednio do powyższych dat)
 • dla członków SKP z opłaconymi pełnymi składkami za lata 2022 i 2023  – zniżka 150 zł
 • dla członków – emerytów SKP, z opłaconymi składkami za lata 2022 i 2023  – zniżka 50 zł

Wpłatę należy dokonać na konto SKP: BANK: PKO BP IV O/Wrocław
NR KONTA: 50 1020 5242 0000 2102 0129 2234 z dopiskiem: AKiG 2024 – Imię i Nazwisko
Osoba do kontaktu: Roman Janusiewicz romanjanusiewicz@gmail.com

Wpłata obejmuje: udział w Akademii w dniach 22 –24 maja 2024 r., materiały konferencyjne, udział w uroczystej kolacji 22 maja 2023 r. w Hotelu im. Jana Pawła II, poczęstunek na przerwach kawowych i obiady.
Opłata nie obejmuje zakwaterowania (propozycje rezerwacji poniżej).

Za dodatkową opłatą będzie można uczestniczyć w planowym w drugim dniu zorganizowanym wyjściu oraz spacerach po Ogrodzie Botanicznym – obok hotelu.

Liczba miejsc uczestników Akademii jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Noclegi

Hotel im. Jana Pawła II |v|

ul. Św. Idziego 2, 50-328 Wrocław    www.hotel-jp2.pl

Rezerwacje  na hasło „KARTOGRAFIA” do 22.04.2024 r. cena ze śniadaniem
290 PLN / pokój 1-osobowy / noc,
340 PLN / pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania / noc,
420 PLN / pokój 2-osobowy dla 2-óch osób / noc.

Basecamp |v|

ul. Sienkiewicza 22, 50-335 Wrocław
Basecamp student accommodation
260 PLN/ pokój 2-osobowy z łóżkiem małżeńskim/ noc,
310 PLN/pokój 1-osobowy ze śniadaniem/noc,
400 PLN /pokój do wykorzystania 2-osobowy ze śniadaniem/noc,
350 PLN/ pokój studio z łóżkiem małżeńskim 1-osobowy ze śniadaniem/noc,
400 PLN /pokój studio dla 2-osoby ze śniadaniem/noc.


Komunikat 1

Post Author: Paweł J. Kowalski