Jubileusz 80. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Makowskiego

16 grudnia 2011 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 80. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Makowskiego. Na zaproszenie Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii, prof. Witolda Prószyńskiego przybyło liczne grono gości: naukowców, współpracowników i przyjaciół Profesora.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz Uczelni, z Prorektorem ds. Studiów Franciszkiem Krokiem na czele oraz  byłym Rektorem PW prof. Władysławem Findeisenem. Główny Urząd Geodezji i Kartografii reprezentował Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Jerzy Zieliński. Byli przedstawiciele Polskiej Akademii Umiejętności oraz uczelni zajmujących się geodezją, kartografią, poligrafią i nawigacją: Akademii Marynarki Wojennej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Wojskowej Akademii Technicznej. Byli obecni przedstawiciele zarządów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej oraz pracownicy wielu instytucji, z którymi Pan Profesor współpracował, m.in. Instytutu Geodezji i Kartografii, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego, Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, Biblioteki Narodowej, a także Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PW oraz Biblioteki Głównej PW.

Po wystąpieniu Prorektora PW prof. Franciszka Kroka oraz Dziekana Wydziału prof. Witolda Prószyńskiego Kierownik Zakładu Kartografii prof. Paweł Pędzich przedstawił dorobek naukowy i działalność Profesora. Następnie Jubilat został uhonorowany okolicznościowymi adresami i życzeniami, a także licznymi prezentami. Jednym z nich był upominek wręczony przez prof. Jerzego Gaździckiego – reprodukcja znaczka poczty „Solidarności”, z roku 1985, na której widnieje podobizna prof. Andrzeja Makowskiego, ówczesnego Dziekana Wydziału, pozbawionego stanowiska z przyczyn politycznych.

Reprodukcja znaczka poczty „Solidarności”, z roku 1985, na której widnieje podobizna prof. Andrzeja Makowskiego

W słowach zwieńczających część oficjalną obchodów Profesor zawarł gorące podziękowania i życzenia pod adresem Zakładu Kartografii, wyrażające nadzieję na kierowanie się prawdą, dobrem i pięknem – także dobrem wspólnym, bo przecież Zakład, a szerzej Wydział i Uczelnia to także wspólnota osób. Obchody jubileuszu dopełniło mniej oficjalne, okraszone tortem owocowym spotkanie, podczas którego odśpiewano jubileuszowe „Sto lat” oraz hymn geodetów.

Andrzej Głażewski, Paweł Kowalski

Post Author: admin