Nowy Zarząd SKP

W dniu 28 marca 2017 r. na VII Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Kartografów Polskich dokonano wyboru nowych władz SKP w związku z upływem kadencji. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia wybory były tajne i przeprowadzone oddzielnie na Przewodniczącego SKP, Zarząd Główny, Komisje Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

W wyborach na Przewodniczącego SKP zgłoszono tylko jedną kandydaturę – kol. Joanny Bac-Bronowicz.. W głosowaniu jednogłośnie wybrano zgłoszoną osobę (22 głosami).

Na listę wyborczą do Zarządu Głównego SKP zgłoszono kandydatury siedmiu osób: kol. kol. Dariusza Gotliba, Romana Janusiewicza, Pawła J. Kowalskiego, Jana Krupskiego, Grzegorza Kurzei, Roberta Pajkerta i Waldemara Spallka. Kol. Jan Krupski został wybrany przy jednym głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących się, natomiast pozostałe osoby zostały wybrane jednogłośnie (22 głosami).

Do wyborów członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono 3 kandydatury: kol. kol. Agnieszki Buczek, Andrzeja Kwinty i Iwony Nakoniecznej. Po formalnym wniosku o zamknięcie listy wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie.

Do wyborów składu Sądu Koleżeńskiego zgłoszono 3 kandydatury: kol. kol. Tadeusza Chrobaka, Jerzego Zielińskiego i Wiesławy Żyszkowskiej. Po formalnym zamknięciu listy wszystkie kandydatury przegłosowano jednogłośnie.

Wybrane władze SKP ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Główny SKP:

 1. Joanna Bac-Bronowicz – przewodnicząca Zarządu Głównego
 2. Jan Krupski – zastępca przewodniczącej ZG SKP
 3. Grzegorz Kurzeja – zastępca przewodniczącej ZG SKP
 4. Waldemar Spallek – sekretarz ZG SKP
 5. Roman Janusiewicz – skarbnik ZG SKP

oraz członkowie Zarządu Głównego:

 1. Dariusz Gotlib
 2. Paweł J. Kowalski
 3. Robert Pajkert

Komisja Rewizyjna SKP:

 1. Andrzej Kwinta – przewodniczący KR
 2. Agnieszka Buczek – z-ca przewodniczącego KR
 3. Iwona Nakonieczna – członek KR

Sąd Koleżeński:

 1. Tadeusz Chrobak – przewodniczący SK
 2. Wiesława Żyszkowska – członek SK
 3. Jerzy Zieliński – członek SK

Post Author: admin