Opinia dotycząca rozporządzenia o mapach tematycznych

Na początku czerwca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych (projekt z dnia 03.06.2011r).

Do konsultacji zaproszone zostały: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, GISPOL, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut Geodezji i Kartografii i Polski Związek Niewidomych.

Opinia Stowarzyszenia Kartografów Polskich została przekazana dn. 17.06.2011 r. Panii Jolancie Orlińskiej, Głównemu Geodecie Kraju.

Post Author: admin