Rejestracja na Akademię Kartografii i Geoinformatyki

Zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w AKADEMII KARTOGRAFII I GEOINFORMATYKI pt. „Cyfrowe mapy topograficzne – teoria i warsztaty”. Formularz rejestracyjny oraz bieżące informacje pod adresem http://geo.pwr.wroc.pl/skp/

Akademia, organizowana w dniach 13-15 maja 2015 r. we Wrocławiu w ramach cyklu konferencji zawodowych SKP, ma za zadanie zwrócić uwagę na rolę mapy w modelowaniu i prezentacji treści topograficznej oraz wykorzystanie dorobku kartografii z zastosowaniem narzędzi geoinformatycznych do tworzenia, generalizacji, wizualizacji i udostępniania map. Konferencja dedykowana jest osobom projektującym, tworzącym i wykorzystującym w swojej pracy geoinformatykę i systemy informacji geograficznej oraz udostępniającym informację topograficzną z wykorzystaniem różnych metod prezentacji kartograficznej.

Post Author: admin