Rozstrzygnięcie III edycji konkursu na prace magisterskie

III ogólnopolski konkurs prac magisterskich z zakresu kartografii i geoinformacji dla studentów wyższych uczelni na rok 2011 rozstrzygnięty.

  1. miejsce: Anna Horodeńska (Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej) za pracę „Mapa terenu głównego Politechniki Warszawskiej dla osób niewidomych i słabowidzących” opracowaną pod kierownictwem dr inż. Andrzeja Głażewskiego;
  2. miejsce: Łukasz Wielebski (UAM Poznań) z pracą „Wizualizacja kartograficzna dostępności czasowej sieci drogowej dla działań ratowniczych (na przykładzie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rokietnica przy wykorzystaniu aplikacji ArcGIS z rozszerzeniem Network Analyst);
  3. miejsce ex aequo: Michał Blachowski (UMK Toruń) za pracę Koncepcja systemu informacji geograficznej gminy Łubianka” 
    oraz Anna Fiedukowicz (Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej) za pracę „Wielkoskalowe modelowanie kartograficzne informacji geograficznej w referencyjnych i tematycznych bazach danych przestrzennych”.

Wyróżnienia Stowarzyszenia  Kartografów Polskich otrzymali: Anna Fiedukowicz oraz Sławomir Bienias. Gratulujemy serdecznie wszystkim nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!

Tegoroczną edycję konkursu zorganizował Zakład Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr oraz Przewodniczącej Zarządu Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Relacja z konkursu na stronie gisplay.pl.

Post Author: admin