Rozstrzygnięcie konkursów Mapa Roku 2015 i 2016

W dniu 29. 03. 2017 r. , dzień wcześniej od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursów Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku”,  zostały ogłoszone wyniki tych konkursów. Konkursy odbyły się podczas II Akademii Kartografii i Geoinformatyki we Wrocławiu. W tym roku wyjątkowo odbyły się równolegle, lecz oddzielnie, dwie edycje konkursu – za rok 2015 i 2016. W obu edycjach udało się przeprowadzić konkursy tylko w kategorii „Mapa turystyczna” oraz „Inne mapy i atlasy (drukowane)”. Podobnie jak w ubiegłych latach tak i w tegorocznych konkursach przeprowadzono głosowania członków SKP oraz wszystkich uczestników Akademii Kartografii na Nagrodę Publiczności.

Do obliczenia głosów w tych edycjach powołano dwie komisje konkursowe. Prace komisji zostały udokumentowane w stosownych protokołach, a wyniki konkursów są następujące:

W konkursie „Mapa Roku” edycji 2015 r. , w głosowaniu członków SKP nagrodzone zostały mapy:

W kategorii Mapa turystyczna

 1. miejsce zdobyła 3-arkuszowa mapa pt. Roztocze. Różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowew skali 1:75 000.Wydawcą jest Roztoczański Park Narodowy a opracowanie mapy jest dziełem Wydawnictwa KARTPOL z Lublina.
 2. miejsce zajęła mapa pt. Bory Tucholskie. Kaszuby, Kociewie.Skala 1:150 000, wydawnictwa ExpressMap Polska sp. z o.o., z Warszawy.
 3. miejsce zdobyła mapa pt. Central Pyrenees. Trekking map w skali 1:50 000 wydawnictwa TerraQuest z Warszawy.

W kategorii Inne mapy i atlasy (drukowane):

 1. miejsce zdobyła mapa pt. Świat. Mapa polityczna. Skala 1:18 000 000, Wydawnictwa Kartograficznego Eko-Graf, z Wrocławia.
 2. miejsce zajęła mapa pt. Greece. Road and tourist map. Skala 1:750 000, Wydawnictwa EkspressMap Polska, Warszawa
 3. miejsce zajęła mapa pt. Wody termalne. Skarb Małopolski. Skala 1:200 000 i 1:40 000. Wydawcą jest Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół Geologii; Opracowanie kartograficzne wykonało Wydawnictwo Compass z Krakowa.

Nagrodę Publiczności w kategorii Mapa turystyczna zdobyła mapa pt. Roztocze. Różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe w skali 1:75 000 (Roztoczański Park Narodowy i Wydawnictwo KARTPOL z Lublina). Natomiast w kategorii Inne mapy i atlasy (drukowane) wyróżniona została mapa pt. Świat. Mapa polityczna. Skala 1:18 000 000 (Eko-Graf, Wrocław).

W konkursie edycji 2016 r. wyniki są następujące:

W głosowaniu członków SKP w kategorii Mapa turystyczna:

 1. miejsce zdobyła mapa ptOkolice Wrocławia, skala 1:100 000, Wyd. Eko-Graf z Wrocławia
 2. miejsce uzyskała mapa pt. Fagaras. Bucegi, Piatra Craiului. Trekking map. Skala 1;80 000, wyd. TerraQuest z warszawy
 3. miejsce przypadło mapie pt. Nadleśnictwo Żołędowo, skala  1:30 000 i 1:50 000. Wydawcą są Lasy Państwowe, RDLP w Toruniu. Oprac. kartograficzne – Wydawnictwo Eko-Kapio, Kartuzy.

W kategorii Inne mapy i atlasy (drukowane):

 1. miejsce zdobyła mapa pt. Europa. Mapa drogowa. Skala 1:3 000 000, Wyd. Eko-Graf z Wrocławia;
 2. miejsce uzyskał Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa. Skala główna 1:10 000. Urząd Miasta Krakowa, Wydz. Kształtowania Środowiska;
 3. miejsce zdobyła mapa pt. Mapa fizyczna województwa pomorskiego i mapa Kaszub. Skala 1:150 000. Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk; oprac. Kartograficzne CartoTeam, Wrocław.

Nagrody Publiczności przypadły mapom:

 • w kategorii Mapa turystyczna – ex aequo Nadleśnictwo Żołędowo, skala  1:30 000 i 1:50 000. RDLP w Toruniu i Wyd. Eko-Kapio z Kartuz oraz Okolice Wrocławia, skala 1:100 000, Wyd. Eko-Graf z Wrocławia.
 • w kategorii Inne mapy i atlasy (drukowane) – Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Krakowa. Skala główna 1:10 000. Urząd Miasta Krakowa, Wydz. Kształtowania Środowiska.

Wydawcy nagrodzonych map w głosowaniu członków SKP i na Nagrodę Publiczności otrzymują tradycyjne honorowe plakietki SKP. Dodatkowo w edycji 2015 r. Główny Geodeta Kraju, Patron Konkursów „Mapa Roku”, ufundował statuetki dla Wydawców zwycięskich map w głosowaniu członków SKP i na Nagrodę Publiczności, które wręczyła p.o. Głównego Geodety Kraju Grażyna Kierznowska. Ponadto Wydawcy otrzymują na okres trzech lat, tj. do połowy roku 2020, prawo umieszczania na mapie i wszelkich materiałach promocyjnych danej publikacji informacji o uzyskanym wyróżnieniu.

Wszystkim Wydawcom nagrodzonych map Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich składa serdeczne gratulacje.

Komisarz Konkursów „Mapa Roku”
Jan Krupski
Wrocław

Post Author: admin