Rozstrzygnięcie konkursu Mapa Roku 2014

Ogłoszony na początku lipca 2015 r. konkurs Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku 2014” został przeprowadzony w dniu 15 .09. br. podczas 38. Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Warszawie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło tego samego dnia w godzinach wieczornych, a wyniki ogłoszono i wręczono  nagrody w dniu 16. 09. br. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju, który ufundował nagrody dla zwycięskich map.

Konkurs obejmował tylko dwie kategorie – „Mapa turystyczna” oraz „Inne mapy i atlasy drukowane”. Przeprowadzono dwa równoległe głosowania – członków SKP oraz wszystkich uczestników Konferencji na Nagrodę Publiczności.

W głosowaniu członków SKP w kategorii „Mapa turystyczna” pierwsze miejsce zdobyła mapa „Transgraniczny rezerwat biosfery Polesie Zachodnie” wydawnictwa Kartpol z Lublina. Drugie miejsce ex aequo zajęły mapy: „Tatry i Zakopane 2 w1. Przewodnik i mapa” wydawnictwa ExpressMap Polska z Warszawy oraz „Piława–Gwda (Sikory –Dobrzyca–Ujście); Rurzyca (Trzebieszki–Krępsko). Szlaki kajakowe” Wydawnictwa Kartograficznego Eko-Graf z Wrocławia.

W kategorii „Inne mapy i atlasy drukowane” zwyciężyła mapa „Mazurski Park Krajobrazowy. Mapa geologiczno-turystyczna” Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z Warszawy, a dwa drugie miejsca ex aequo zajęły mapy: „Wrocław. Atlas” Wydawnictwa Kartograficznego Eko-Graf oraz „Świat. Ukształtowanie powierzchni” (mapa ścienna” tego samego wydawnictwa.

W głosowaniu wszystkich uczestników konferencji na Nagrodę Publiczności, w kategorii „Mapa turystyczna” zwyciężyły ex aequo mapy: „Tatry i Zakopane 2 w1. Przewodnik i mapa” oraz „Transgraniczny rezerwat biosfery Polesie Zachodnie”. W kategorii „Inne mapy i atlasy drukowane” zwyciężyła mapa „Mazurski Park Krajobrazowy. Mapa geologiczno-turystyczna”.

Wydawcy map, które zwyciężyły w danych kategoriach otrzymali honorowe plakietki Stowarzyszenia Kartografów Polskich oraz nagrody ufundowane przez Głównego Geodetę Kraju.

Obecna edycja konkursu odbywała się w Międzynarodowym Roku Mapy, ogłoszonym pod hasłem „We Love Maps” przez Międzynarodową Asocjację Kartograficzną.

Jan Krupski
Wrocław

Post Author: admin