XX edyc­ja konkursu „Mapa Roku 2021”

Szanowni Państwo! Wszyscy pamiętamy ogłoszenie w kraju stanu pandemii w roku 2020, która zatrzymała wszelkie masowe spotkania i imprezy, w tym organizowane przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich i Oddział Kartograficzny PTG, na których odbywały się Konkursy „Mapa Roku”. Konkursów nie można było przeprowadzić w zdalnym trybie, dlatego nie odbyły się one dla map wydanych w latach 2019 […]

Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego Tom 4

Z wielką przyjemnością publikujemy 4 tom Biblioteki Polskiego Przeglądu Kartograficznego, zawierający polskie piśmiennictwo kartograficzne w latach 1968–2020. Bibliografia opracowana została na podstawie wykazów nowości literatury zestawianych przez Jerzego Ostrowskiego i zamieszczanych w kwartalniku „Polski Przegląd Kartograficzny” (1969–2015) oraz półroczniku „Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim” (2016–2020) z uwzględnieniem opublikowanych w tych czasopismach artykułów, notatek […]

Pierwsza nagroda na Międzynarodowej Wystawie Kartograficznej dla atlasu dla niewidomych i niedowidzących

Miło nam poinformować, że na Międzynarodowej Wystawie Kartograficznej MAK (która odbyła się we Florencji w dniach 14-18 grudnia 2021 r.) pierwszą nagrodę otrzymał Atlas dla niewidomych i niedowidzących, którego Autorką jest mgr Nadzeya Avizhych. Opracowanie powstało w ramach pracy magisterskiej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Promotorem pracy była dr Izabela Gołębiowska, a […]