Konsultacje projektu rozporządzenia MRPiT w sprawie bazy danych obiektów topograficznych

Zmiany w strukturze i ograniczenie zakresu treści bazy danych obiektów topograficznych przewiduje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Więcej o zmianach na stronie Geoforum. Konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia trwają do 15 czerwca. Do dnia 12 czerwca prosimy o […]

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia ws PRG

Tylko do 28 maja 2021 r. trwają konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Prosimy o przesyłanie na adres Stowarzyszenia uwag i opini. Projekt jest także dostępny na stronie internetowej Rządowego Procesu Legislacyjnego, pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346705.