VI Walne Zgromadzenie SKP

Szanowni Państwo!

W związku z upływem kadencji Zarządu Głównego SKP uprzejmie informujemy, że walne zgromadzenie członków SKP odbędzie się w dniu 7 maja 2013 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Pawłowicka 87/89, 101.

Pierwszy termin walnego zgromadzenia ustala się na godz. 14.15 a w przypadku braku quorum drugi termin ustala się na godz. 14.30.

W załączeniu szczegółowy program zgromadzenia oraz regulamin. Serdecznie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mailowy, telefonicznie lub listownie.

Uprzejmie przypominamy o konieczności opłacenia zaległych składek w celu uzyskania czynnego prawa wyborczego. Zarząd główny SKP na zebraniu 26.03.13 r. podjął uchwałę, że do uzyskania czynnego prawa wyborczego konieczne jest uregulowanie składek za lata 2011 i 2012. Powyższa uchwała nie dotyczy członków przyjętych w 2012 roku.

Zebranie odbędzie się bezpośrednio po konferencji pt. „UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY” organizowanej przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Zakład Kartografii Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Serdecznie zapraszamy na konferencję – bieżące informacje w komunikacie na stronach internetowych SKP  www.polishcartography.pl oraz  Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu www.igig.up.wroc.pl.

Z pozdrowieniami,  w imieniu Zarządu SKP

Przewodnicząca Zarządu Głównego SKP
dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz

Post Author: admin