Władysław Pawlak (1931-2016)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 sierpnia 2016 roku zmarł

Ś.P.
PROF. DR HAB. WŁADYSŁAW PAWLAK

Wybitny Geograf i Kartograf, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitny uczony, kontynuator spuścizny kartograficznej Eugeniusza Romera, wychowawca wielu pokoleń studentów i doktorantów.

W latach 1980–2002 kierownik Zakładu Kartografii Instytutu Geograficznego, w latach 1978-1981 dyrektor tego Instytutu; w latach 1987–1990 oraz 1993–2001 prodziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych UWr ; w okresie 1981-87 Przewodniczący Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego i wiceprzewodniczący Oddziału Kartograficznego PTG.

Twórca i kierownik Pracowni Atlasu Dolnego Śląska Uniwersytetu Wrocławskiego; autor 170 prac i ponad 100 map, redaktor 5 atlasów, m.in. nagradzanego Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego; członek Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk; inicjator i organizator Ogólnopolskich Szkół Kartograficznych; Honorowy Członek Stowarzyszenia Kartografów Polskich; odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W osobie Profesora społeczność akademicka straciła wybitnego Naukowca, Nauczyciela i Wychowawcę.


Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 8 sierpnia 2016 roku o godz. 12.40 na wrocławskim Cmentarzu Osobowickim. Pożegnanie Akademickie odbędzie się 16 września br. o godz. 14.00 w Sali im. Czekanowskiego (ul. Kuźnicza 35).

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Społeczność Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

Post Author: admin