Wyniki konkursu Internetowa Mapa Roku 2014/2015

Komisja Konkursowa powołana przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich wyłoniła najlepsze internetowe opracowania tematyczne. Nagrodę Internetowej Mapy Roku 2014/2015 im Krzysztofa Buczkowskiego otrzymała Mapa odmian krajobrazów naturalnych w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, której autorem jest Rafał Kot, wykonawcą strony internetowej: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a właścicielem: Województwo Kujawsko-Pomorskie. Wyróżnienie za aplikację mobilną otrzymała Aplikacja mobilna Zabytki w Polsce (koncepcja opracowania: Narodowy Instytut Dziedzictwa; wykonawca rozwiązań informatycznych: SoftProject; właściciel: Narodowy Instytut Dziedzictwa). Wyróżnienie dla opracowania indywidualnego otrzymał Atlas Warszawy, którego autorem i wykonawcą jest Paweł Trzcionkowski.

Wręczenie nagród ufundowanych przez Głównego Geodetę Kraju oraz SKP odbyło się 16 września podczas Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej w Warszawie. Gratulujemy nagrodzonym oraz wszystkim uczestnikom.

Wyniki głosowania Komisji Konkursowej

1.Mapa odmian krajobrazów naturalnych w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dział: Zasoby przyrodnicze i ochrona środowiska – Georóżnorodność i typy krajobrazu naturalnego). Autor mapy: Rafał Kot; wykonawcy strony internetowej: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; właściciel: Województwo Kujawsko-Pomorskie.112 pkt
2.Surowce skalne i wody lecznicze. Autorzy: Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; wykonawca strony internetowej: GISPartner sp. z o.o. właściciel: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.109 pkt
3.Portal Mapowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Autorzy: Wydział Architektury i Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa; wykonawca rozwiązań informatycznych: Intergraph Polska Sp. z o.o.; właściciel: Narodowy Instytut Dziedzictwa.107 pkt
4.Atlas Warszawy. Autor i wykonawca opracowania kartograficznego oraz strony internetowej: Paweł Trzcionkowski; właściciel serwera internetowego Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.100 pkt
5.Mapa drzewostanów w portalu Banku Danych o Lasach. Autorzy opracowania kartograficznego: Joanna Milczunas-Aniserowicz, Anna Woszczyna, Łukasz Sołtysiak, Andrzej Talarczyk; wykonawcy: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej; właściciel: Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”.97 pkt
5.Regionalna Mapa Numeryczna Województwa Świętokrzyskiego. Autorzy: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach; wykonawcy opracowania kartograficznego: Konsorcjum: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. wraz z firmą Piotr Wężyk PROGEA CONSULTING z siedzibą w Krakowie; Wykonawca strony internetowej: OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu; właściciel: Województwo Świętokrzyskie.97 pkt
7.Mapa Inwestycji Miasta Lublin. Autorzy: GIS-Expert sp. z o.o.; wykonawcy: GIS-Expert sp. z o.o.; właściciel: Urząd Miasta Lublin.91 pkt
8.Aplikacja mobilna Zabytki w Polsce. Koncepcja opracowania: Narodowy Instytut Dziedzictwa; Autorstwo części zdjęć z zserwisu Wikimedia na zasadach CreativeCommons; wykonawca rozwiązań informatycznych: SoftProject; właściciel: Narodowy Instytut Dziedzictwa.85 pkt
8.Mapa degradacji komponentów środowiska w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dział: Zasoby przyrodnicze i ochrona środowiska – Ochrona i kształtowanie środowiska). Autor mapy: Rafał Kot; wykonawcy strony internetowej: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; właściciel: Województwo Kujawsko-Pomorskie.85 pkt
10.Sport w województwie dolnośląskim. Autorzy: Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; wykonawca strony internetowej: GISPartner sp. z o.o. właściciel: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.82 pkt
11.Serwis map geologiczno-turystycznych. Autorzy: informacje dostępne w serwisie w tabeli atrybutów na dole strony; wykonawca strony internetowej: Marek Adamski; właściciel: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.79 pkt
11.Aplikacja mobilna map geologiczno-turystycznych. Autor aplikacji: Wojciech Paciura; właściciel: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.79 pkt
13.Mapa Gminy Ostrówek w serwisie prezentującym potencjał solarny. Autorzy: GIS-Expert sp. z o.o.; wykonawcy: GIS-Expert sp. z o.o. (konfiguracja strony/aplikacji), Esri Inc. (platforma ArcGIS Online); właściciel: Urząd Gminy Ostrówek.77 pkt
14.Geoportal cmentarza w Mrozowie. Autor, wykonawca, właściciel: Sławomir Bienias.60 pkt
15.Zdjęcia lotnicze online. Autorzy, wykonawcy, właściciel: MGGP Aero sp. z o.o.59 pkt
16.Serwis internetowy zdjęć ukośnych. Autorzy, wykonawcy, właściciel: MGGP Aero sp. z o.o.56 pkt
17.Geodezja i kartografia Świnoujścia dla wszystkich. Autorzy: Biuro Geodety Miasta Urzędu Miasta Świnoujście; wykonawca strony internetowej: Systherm-Info sp. z o.o. Poznań; właściciel: Prezydent Miasta Świnoujście.7 pkt

W skład Komisji Konkursowej weszli:

  • Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK  Jerzy Zieliński
  • dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, Prezes Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Politechnika Wrocławska
  • dr hab. Beata Konopska
  • dr inż. Waldemar Spallek, Uniwersytet Wrocławski
  • dr inż. Krystian Kozioł, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • mgr inż. Aleksander Buczkowski, CE-Traffic a.s.

Waldemar Spallek
Sekretarz Komisji Konkursowej IMR 2014/2015

Post Author: admin