Wyniki konkursu Internetowa Mapa Roku 2023

W ósmej edycji konkursu „Internetowa Mapa Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego”, obejmującego oryginalne opracowania kartograficzne na polskich stronach internetowych, zgłoszono 16 opracowań. Tym razem rywalizacja odbywała się w 2 z 3 proponowanych kategorii: projektów naukowych lub badawczo-rozwojowych oraz opracowań popularno-naukowych wykorzystujących bazy danych przestrzennych BDOT/BDOO lub OpenStreetMap.

Komisja Konkursowa w składzie: Joanna Bac-Bronowicz (Politechnika Wrocławska), Włodzimierz Bartczak (Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska), Dorota Borowicz-Mićka (Uniwersytet Wrocławski), Aleksander Buczkowski (PwC), Łukasz Bujak (Uniwersytet Warszawski), Alina Gerlée (Uniwersytet Warszawski), , Paweł J. Kowalski (Politechnika Warszawska), Agnieszka Pilarska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz Jerzy Zieliński, wybrała najlepsze mapy internetowe w każdej z kategorii. W ocenie wzięto pod uwagę 5 składowych: wartość informacyjną, która w tej edycji miała kluczowe znaczenie, atrakcyjność i oryginalność tematyki, funkcjonalność, wygodę użytkowania oraz jakość redakcji kartograficznej mapy.

Wręczenie statuetek i dyplomów odbyło się dziś podczas I Kongresu Geoinfomacyjnego w Krakowie.

Wyniki w kategorii projektów naukowych lub badawczo-rozwojowych

  1. Rejestry poborowe ziem polskich Korony w drugiej połowie XVI w.w ramach projektu „Atlas historyczny Polski 2.0”; autorzy opracowania kartograficznego: Michał Słomski, Tomasz Panecki, Aniela Wrzesińska; współpraca: Arkadiusz Borek, Krzysztof Boroda, Wiesława Duży, Michał Gochna, Piotr Guzowski, Emil Kalinowski, Wojciech Lis, Krzysztof Mikulski, Anna Paulina Orłowska, Dominik Róg, Michał Słomski, Jarosław Suproniuk, Bogumił Szady, Urszula Zachara-Związek, Adam Zapała, Tomasz Związek; .wykonawca strony internetowej: Aniela Wrzesińska; właściciel zgłaszanej strony internetowej: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  2. (ex aequo) Mapa Branżowa MPWiK we Wrocławiu oraz
    mapa awarii i remontów MPWiK we Wrocławiu. Autor, wykonawca i właściciel strony: MPWiK S.A. we Wrocławiu
  3. Kto wspiera ruski mir? Autor, wykonawca i właściciel strony: GIS-Expert sp. z o.o.;

Pozostałe zgłoszenia w kolejności ocen

Wyniki w kategorii opracowań popularno-naukowych

  1. Zabytki województwa dolnośląskiego na dawnych rycinach. Autor i właściciel: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; wykonawca strony internetowej: GISPartner Sp. z o.o.
  2. Videomapa 3D szlaków tatrzańskich. Autor, wykonawca i właściciel strony: GIS-Expert sp. z o.o.
  3. Widzewska Mapa Pamięci. Autorzy, wykonawcy i właściciele strony: Michał Brodowicz, Maciej Marczewski

Pozostałe zgłoszenia w kolejności ocen

Paweł J. Kowalski

>> Warunki uczestnictwa w Konkursie na stronie regulaminu.

Post Author: Paweł J. Kowalski