Zarząd Stowarzyszenia w kadencji 2010-2013

Skład zarządu jaki został wybrany w czasie V Walnego Zgromadzenia 21 kwietnia 2010 roku.

Zarząd Główny SKP:

 1. Joanna Bac-Bronowicz – przewodnicząca Zarządu Głównego
 2. Grzegorz Kurzeja- zastępca przewodniczącej ds. merytorycznych
 3. Jan Krupski – zastępca przewodniczącej ds. organizacyjnych
 4. Robert Pajkert – sekretarz
 5. Roman Janusiewicz – skarbnik
 6. Paweł J. Kowalski – członek Zarządu
 7. Krystian Kozioł – członek Zarządu
 8. Radosław Golba – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna SKP:

 1. Jerzy Zieliński – przewodniczący
 2. Iwona Nakonieczna – zastępca przewodniczącego
 3. Michał Stankiewicz – członek Komisji

Sąd Koleżeński:

 1. Paweł Pędzich – przewodniczący
 2. Wiesław Ostrowski – zastępca przewodniczącego
 3. Jerzy Siwek – członek Sądu

Post Author: admin