Zgłoszenia do konkursu Internetowa Mapa Roku 2013

W trzeciej edycji konkursu „Internetowa Mapa Roku 2013”, obejmującego oryginalne, polskie kartograficzne opracowania tematyczne, zostało zgłoszonych 11 map.

Lista zgłoszeń właścicieli i wydawców (w kolejności przesyłania zgłoszeń)

1.Portal województwa łódzkiego (moduł RSIP). Autorzy i wykonawcy: Departament Geodezji i Kartografii UM; właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.link
2.Portal map glebowo-rolniczych i geologicznych (moduł RSIP). Autorzy i wykonawcy: Departament Geodezji i Kartografii UM; właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. link
3.Mapa nadmorskich punktów użyteczności publicznej. Autorzy opracowania kartograficznego (na podkładzie Google Maps): Stanisław J. Szewczak, Jakub Terakowski, Małgorzata Rzysko. Wykonawca i właściciel strony internetowej: Stanisław J. Szewczak link
4.Mapa turystyczna w serwisie Emapi. Wykonawca i właściciel: Emapa S.A. link
5.Turystyka kwalifikowana w Małopolsce. Autorzy: Wydział Geodezji Urządu Marszałkowskiwgo Województwa Małopolskiego, GISPartner Sp. z o. o.; wykonawca: GISPartner Sp. z o. o.; właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. link
6.Mapa glebowo – rolnicza województwa małopolskiego. Autorzy i wykonawcy: GISPartner Sp. z o. o.; właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. link
7.Mapa rzeźby terenu w województwie dolnośląskim. Autorzy: WODGiK we Wrocławiu, wykonawca: GISPartner Sp. z o. o.; właściciel: Marszałek Województwa Dolnośląskiego. link
8.Mapa glebowo – rolnicza województwa dolnośląskiego. Autorzy: WODGiK we Wrocławiu; wykonawca: GISPartner Sp. z o. o.; właściciel: Marszałek Województwa Dolnośląskiego. link
9.Moduł „Kultura” Serwisu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP. Autorzy: GeoTechnologies Sp. z o. o. z Wrocławia (Karol Dudziuk) przy współudziale Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu – Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej (Agnieszka Żminkowska, Renata Krasel, Arkadiusz Suder); wykonawca: GISPartner Sp. z o.o.; właściciel: Powiat i gminy powiatu wrocławskiego. link
10.Mapa turystyczna Trail.pl. Autor i wykonawca: Tomasz Łukaszczyk; właściciel: Trail.pl Sp. z o.o. link
11.Mapa demograficzna. Autorzy: Dział Informacji Przestrzennej Biura Rozwoju Wrocławia, wykonawca strony internetowej: GISPartner sp. z o.o., właściciel strony: Urząd Miasta Wrocław link

Stowarzyszenie Kartografów Polskich powołało Komisję Konkursową, której zadaniem będzie ocena zgłoszeń  i wyłonienie najlepszego opracowania tematycznego z roku 2013. W skład Komisji weszli:

  • Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK  Jerzy Zieliński
  • dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, Prezes Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Dorota Borowicz-Mićka, Uniwersytet Wrocławski
  • mgr inż. Aleksander Buczkowski, CE-Traffic a.s.
  • dr inż. Łukasz Bujak, Politechnika Warszawska
  • dr Tomasz Opach, Norwegian University of Science and Technology

Paweł J. Kowalski
Sekretarz Komisji Konkursowej IMR 2013

Post Author: admin