Zgłoszenia do konkursu Internetowa Mapa Roku 2014/2015

W czwartej edycji konkursu „Internetowa Mapa Roku 2014/2015”, obejmującego oryginalne, polskie kartograficzne opracowania tematyczne, zostało zgłoszonych dotychczas 15 map. Poniżej wykaz map zgłoszonych do Konkursu.

Lista zgłoszeń właścicieli i wydawców (w kolejności przesyłania zgłoszeń)

1.Mapa Inwestycji Miasta Lublin. Autorzy: GIS-Expert sp. z o.o.; wykonawcy: GIS-Expert sp. z o.o.; właściciel: Urząd Miasta Lublin.link
2.Mapa Gminy Ostrówek w serwisie prezentującym potencjał solarny. Autorzy: GIS-Expert sp. z o.o.; wykonawcy: GIS-Expert sp. z o.o. (konfiguracja strony/aplikacji), Esri Inc. (platforma ArcGIS Online); właściciel: Urząd Gminy Ostrówek. link
3.Serwis internetowy zdjęć ukośnych. Autorzy, wykonawcy, właściciel: MGGP Aero sp. z o.o. link
4.Zdjęcia lotnicze online. Autorzy, wykonawcy, właściciel: MGGP Aero sp. z o.o. link
5.Geoportal cmentarza w Mrozowie. Autor, wykonawca, właściciel: Sławomir Bienias. link
6.Portal Mapowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Autorzy: Wydział Architektury i Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa; wykonawca rozwiązań informatycznych: Intergraph Polska Sp. z o.o.; właściciel: Narodowy Instytut Dziedzictwa. link
7.Aplikacja mobilna Zabytki w Polsce. Koncepcja opracowania: Narodowy Instytut Dziedzictwa; Autorstwo części zdjęć z zserwisu Wikimedia na zasadach CreativeCommons; wykonawca rozwiązań informatycznych: SoftProject; właściciel: Narodowy Instytut Dziedzictwa. link
8.Serwis map geologiczno-turystycznych. Autorzy: informacje dostępne w serwisie w tabeli atrybutów na dole strony; wykonawca strony internetowej: Marek Adamski; właściciel: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. link
9.Aplikacja mobilna map geologiczno-turystycznych. Autor aplikacji: Wojciech Paciura; właściciel: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. link
10.Geodezja i kartografia Świnoujścia dla wszystkich. Autorzy: Biuro Geodety Miasta Urzędu Miasta Świnoujście; wykonawca strony internetowej: Systherm-Info sp. z o.o. Poznań; właściciel: Prezydent Miasta Świnoujście. link
11.Mapa drzewostanów w portalu Banku Danych o Lasach. Autorzy opracowania kartograficznego: Joanna Milczunas-Aniserowicz, Anna Woszczyna, Łukasz Sołtysiak, Andrzej Talarczyk; wykonawcy: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej; właściciel: Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”. link
12.Mapa odmian krajobrazów naturalnych w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dział: Zasoby przyrodnicze i ochrona środowiska – Georóżnorodność i typy krajobrazu naturalnego). Autor mapy: Rafał Kot; wykonawcy strony internetowej: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; właściciel: Województwo Kujawsko-Pomorskie. link
13.Mapa degradacji komponentów środowiska w Internetowym Atlasie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dział: Zasoby przyrodnicze i ochrona środowiska – Ochrona i kształtowanie środowiska). Autor mapy: Rafał Kot; wykonawcy strony internetowej: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; właściciel: Województwo Kujawsko-Pomorskie. link
14.Regionalna Mapa Numeryczna Województwa Świętokrzyskiego. Autorzy: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach; wykonawcy opracowania kartograficznego: Konsorcjum: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. wraz z firmą Piotr Wężyk PROGEA CONSULTING z siedzibą w Krakowie; Wykonawca strony internetowej: OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu; właściciel: Województwo Świętokrzyskie. link
15.Atlas Warszawy. Autor i wykonawca opracowania kartograficznego oraz strony internetowej: Paweł Trzcionkowski; właściciel serwera internetowego Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. link
16.Surowce skalne i wody lecznicze. Autorzy: Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; wykonawca strony internetowej: GISPartner sp. z o.o. właściciel: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. link
17.Sport w województwie dolnośląskim. Autorzy: Dział ds. Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; wykonawca strony internetowej: GISPartner sp. z o.o. właściciel: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. link

Paweł J. Kowalski z up. Waldemara Spallka
Sekretarza Komisji Konkursowej IMR 2014/2015

Post Author: admin