Zgłoszenia do konkursu „Internetowa Mapa Roku 2021/2022”

W tegorocznej VII edycji konkursu „Internetowa Mapa Roku”, czekamy w przedłużonym terminie do 14 września na propozycje oryginalnych, polskich opracowań kartograficznych w trzech kategoriach: BDOT, OSM i inne. Poniżej wykaz map konkursowych w kolejności przesyłania zgłoszeń.

Lista zgłoszeń

 1. Internetowy Atlas Polski Niepodległej (IAPN). Autorzy opracowania: zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Tadeusza Epszteina (IH PAN) (szczegóły w zgłoszeniu). Wykonawcy strony internetowej: Oskar Graszka (WGiK PW) i Adam Kocot. Właściciel strony internetowej: Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
 2. Internetowa mapa Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Autor opracowania kartograficznego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Geodezji, Kartografii i Geologii, Wydział Geoinformacji. Wykonawca strony internetowej: Esri Polska Sp. z o.o. Właściciel strony internetowej: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Geodezji, Kartografii i Geologii (szczegóły w zgłoszeniu).
 3. Atrakcje geoturystyczne Województwa Łódzkiego. Autor opracowania kartograficznego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Geodezji, Kartografii i Geologii, Wydział Geoinformacji. Wykonawca strony internetowej: Esri Polska Sp. z o.o. Właściciel strony internetowej: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Geodezji, Kartografii i Geologii (szczegóły w zgłoszeniu).
 4. Zapotrzebowanie na prace urządzeniowo-rolne w województwie dolnośląskim. Autor opracowania kartograficznego: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wykonawca strony internetowej: GISPartner Sp. z o.o. Właściciel zgłaszanej strony: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (szczegóły w zgłoszeniu).
 5. Astroturystyka w województwie dolnośląskim. Autor opracowania kartograficznego: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wykonawca strony internetowej: GISPartner Sp. z o.o. Właściciel zgłaszanej strony: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (szczegóły w zgłoszeniu).
 6. Mapa zaszczepienia ludności Polski na COVID-19. Autor opracowania kartograficznego: Jakub Kaczorowski. Wykonawca strony internetowej: Jakub Kaczorowski w oparciu o technologię ArcGIS Experience Builder. Właściciel strony internetowej: Esri Inc. (szczegóły w zgłoszeniu).
 7. Rowerowa mapa Radomia. Autor opracowania: Michał Rejczak. Wykonawca i właściciel strony: Michał Rejczak (szczegóły w zgłoszeniu).
 8. Mapa #widaćzabory w BDOT10k. Autorzy opracowania: GIS-Expert sp. z o.o., Maja Węgrzyn, Anastasiia Zazuliak. Wykonawca i właściciel strony internetowej: GIS-Expert sp. z o.o. (szczegóły w zgłoszeniu).
 9. Rozwój stacji ładowania EV. Autorzy: GIS-Expert sp. z o.o., Magdalena Pieczyska. Wykonawca i właściciel strony internetowej: GIS-Expert sp. z o.o. (szczegóły w zgłoszeniu).
 10. Deep learning w identyfikacji obiektów na ortofotomapach. autorzy: GIS-Expert sp. z o.o., Łukasz Mamona. Wykonawca i właściciel strony internetowej: GIS-Expert sp. z o.o. (szczegóły w zgłoszeniu).
 11. Mapa Drzew Łodzi.   Autor opracowania kartograficznego: Studio Analiz Przestrzennych Plan B. Wykonawca strony internetowej: Studio Analiz Przestrzennych Plan B. Właściciel zgłaszanej strony: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani.
 12. Velomapa. Autor opracowania kartograficznego: Kacper Goliński, wykonawca i właściciel strony internetowej: Kacper Goliński.
 13. Mapa zmienności zawartości pyłów PM10 w powietrzu w województwie lubelskim. Autor opracowania kartograficznego: Klaudia Stępniewska. Wykonawca i właściciel strony internetowej: Meta Platforms Ireland Limited.
 14. Mapplab: strefy krajobrazowe i prądy morskie. Autorzy opracowania kartograficznego: Dominika Jaster, Justyna Wołowczyk, Radosław Flak, Mateusz Ośko, Jakub Skowroński. Wykonawcy i właściciele strony internetowej: Dominika Jaster, Justyna Wołowczyk, Radosław Flak, Mateusz Ośko, Jakub Skowroński.
 15. Mapplab: typy klimatu. Autorzy opracowania kartograficznego: Dominika Jaster, Justyna Wołowczyk, Radosław Flak, Mateusz Ośko, Jakub Skowroński. Wykonawcy i właściciele strony internetowej: Dominika Jaster, Justyna Wołowczyk, Radosław Flak, Mateusz Ośko, Jakub Skowroński.
 16. Mapa ogólnogeograficzna BDOO. Autorzy opracowania kartograficznego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Wykonawca i właściciel strony internetowej: Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Paweł J. Kowalski

>> Warunki uczestnictwa w Konkursie na stronie regulaminu.

Post Author: Paweł J. Kowalski