Zgłoszenia do konkursu „Internetowa Mapa Roku 2023”

W tegorocznej VIII edycji konkursu „Internetowa Mapa Roku” zgłoszono 16 opracowań kartograficznych w trzech kategoriach: indywidualnych projektów naukowych lub badawczo-rozwojowych (1-2 osoby), zespołowych projektów naukowych lub badawczo-rozwojowych oraz opracowań popularno-naukowych wykorzystujących bazy danych przestrzennych BDOT/BDOO lub OpenStreetMap. Poniżej wykaz map konkursowych w kolejności przesyłania zgłoszeń.

Lista zgłoszeń

 1. Mapa turystyczna Województwa Pomorskiego. Autorstwo: Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; wykonawca: GIS UP Analizy Środowiskowe – Jakub Olech; właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; kategoria: opracowania popularno-naukowe.
 2. Atlas solarny Polski. Autor: Antoni Łabaj; wykonawca: Antoni Łabaj, właściciel: Antoni Łabaj, Ongeo Al7 A. Łabaj Spółka Komandytowa, ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków; kategoria: opracowania popularno-naukowe. (szczegóły w zgłoszeniu)
 3. Gdzie budować elektrownie wiatrowe? Autor opracowania: Barbara Czausz pod opieką merytoryczną dr. hab. Leszka Gawrysiaka; wykonawca strony: Barbara Czausz; właściciel: Barbara Czausz, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; kategoria: indywidualne projekty naukowe/badawczo-rozwojowe.
 4. Zabytki województwa dolnośląskiego na dawnych rycinach. Autor opracowania kartograficznego Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; wykonawca strony internetowej: GISPartner Sp. z o.o.; właściciel zgłaszanej strony: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; kategoria: opracowania popularno-naukowe.
 5. Strategia energetyczna Dolnego Śląska – kierunki wsparcia sektora energetycznego. Autor opracowania kartograficznego Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; wykonawca strony internetowej: GISPartner Sp. z o.o.; właściciel zgłaszanej strony: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; kategoria: opracowania popularno-naukowe.
 6. Mapa zmian funkcjonalnych przestrzeni Warszawy. Autor, wykonawca i właściciel strony: Bartłomiej Iwańczak; kategoria: indywidualne projekty naukowe/badawczo-rozwojowe.
 7. Rejestry poborowe ziem polskich Korony w drugiej połowie XVI w. w ramach projektu „Atlas historyczny Polski 2.0”; autorzy opracowania kartograficznego: Michał Słomski, Tomasz Panecki, Aniela Wrzesińska; współpraca: Arkadiusz Borek, Krzysztof Boroda, Wiesława Duży, Michał Gochna, Piotr Guzowski, Emil Kalinowski, Wojciech Lis, Krzysztof Mikulski, Anna Paulina Orłowska, Dominik Róg, Michał Słomski, Jarosław Suproniuk, Bogumił Szady, Urszula Zachara-Związek, Adam Zapała, Tomasz Związek; .wykonawca strony internetowej: Aniela Wrzesińska; właściciel zgłaszanej strony internetowej: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; kategoria: zespołowe projekty naukowe/badawczo-rozwojowe.
 8. Mapy z przeszłością. Autorzy opracowania kartograficznego: Tomasz Panecki, Aniela Wrzesińska; wykonawca strony internetowej: Aniela Wrzesińska; właściciel zgłaszanej strony internetowej: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; kategoria: opracowania popularno-naukowe.
 9. Mapa Solarna i potencjał solarny dachów w Krakowie; autor opracowania: Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków, wykonawca strony internetowej: EnviroSolutions Sp. z o.o. ul. Górczewska 222/148,
  01-460 Warszawa; właściciel zgłaszanej strony internetowej: Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa; kategoria: opracowania popularno-naukowe. (szczegóły w zgłoszeniu)
 10. RetailHeatMap – mapa koncentracji handlu i usług w Europie. Autor, wykonawca i właściciel strony: GIS-Expert sp. z o.o.; kategoria: opracowania popularno-naukowe.
 11. Videomapa 3D szlaków tatrzańskich. Autor, wykonawca i właściciel strony: GIS-Expert sp. z o.o.; kategoria: opracowania popularno-naukowe.
 12. Kto wspiera ruski mir? Autor, wykonawca i właściciel strony: GIS-Expert sp. z o.o.; kategoria: zespołowe projekty naukowe/badawczo-rozwojowe.
 13. Mapa Branżowa MPWiK we Wrocławiu. Autor, wykonawca i właściciel strony: MPWiK S.A. we Wrocławiu; kategoria: zespołowe projekty naukowe/badawczo-rozwojowe.
 14. Mapa awarii i remontów MPWiK we Wrocławiu. Autor, wykonawca i właściciel strony: MPWiK S.A. we Wrocławiu; kategoria: zespołowe projekty naukowe/badawczo-rozwojowe.
 15. Geoportal prezentacji, przetwarzania i analizy danych z bezzałogowych systemów latających dla celów leśnictwa precyzyjnego, wykorzystujący narzędzia Arches i Potree. Autorzy i wykonawcy: Jakub Górka, Wojciech Ostrowski, Magdalena Pilarska-Mazurek, Katarzyna Czajka, Jarosław Czajka, Anna Płatek-Żak, Przemysław Banat, Katarzyna Osińska-Skotak, Marek Ksepko, Łukasz Kolendo, Krzysztof Bakuła; kategoria: zespołowe projekty naukowe/badawczo-rozwojowe. (szczegóły w zgłoszeniu)
 16. Widzewska Mapa Pamięci. Autorzy, wykonawcy i właściciele strony: Michał Brodowicz, Maciej Marczewski; kategoria: opracowania popularno-naukowe.

Paweł J. Kowalski

>> Warunki uczestnictwa w Konkursie na stronie regulaminu.

Post Author: Paweł J. Kowalski