Zgłoszenia do konkursu Mapa Roku 2014

Prezentujemy wykaz map zgłoszonych w XV edycji konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku 2014”.

Kategoria „Mapa turystyczna”

1.Pojezierze Drawskie. Mapa topograficzno-turystyczna. skala 1:50 000. Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa
2.Tatry Reglowe. Mapa topograficzno-turystyczna. skala 1:50 000. Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa
3.Tatry i Zakopane. 2w1, Przewodnik i mapa. Skala 1:55 000. ExpressMap Polska, Warszawa
4.Piława-Gwda (Sikory-Dobrzyca-Ujście); Rurzyca (Trzebieszki-Krępsko). Szlaki kajakowe. Skala 1:50 000. Eko-Graf Wydawnictwo Kartograficzne, Wrocław
5.Transgraniczny rezerwat biosfery Polesie Zachodnie. Mapa turystyczno-przyrodnicza. Skala 1:110 000. Kartpol, Lublin
6.Borne Sulinowo + poligon radziecki. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Eko-Map, Rzepczyno
7.Jezioro Drawsko + Czaplinek. Plan batymetryczny, mapa turystyczna. Skala 1:25 000. Eko-Map, Rzepczyno
8.Bieszczady Wysokie. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Agencja Wydawnicza WiT s.c., Piwniczna-Zdrój
9.Tatrzański Park Narodowy. Mapa turystyczna. Skala 1:30 000. Wydawnictwo Gauss, Kraków

Kategoria „Plan miasta”

1.Olsztyn. Plan miasta. Skala 1:15 000. ExpressMap Polska, Warszawa (poza konkursem)

Kategoria „Inne mapy i atlasy drukowane”

1.Mazurski Park Krajobrazowy. Mapa geologiczno-turystyczna. Skala 1:60 000. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
2.Województwo śląskie. Mapa samochodowo-turystyczna. Skala 1:215 000. ExpressMap Polska, Warszawa
3.Prawosławna diecezja lubelsko-chełmska 1989-2014. Skala 1:700 000. Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Lublin
4.Wrocław. Atlas. Skala 1:20 000. Eko-Graf Wydawnictwo Kartograficzne, Wrocław
5.Świat – Ukształtowanie powierzchni. (m. ścienna) Skala 1:25 000 000. Eko-Graf Wydawnictwo Kartograficzne, Wrocław
6.Tatry polskie i słowackie. Atlas przestrzenny. Agencja Wydawnicza WiT s.c., Piwniczna-Zdrój

Post Author: admin