Wyniki konkursu na Internetową Mapę Roku 2024

W tegorocznej IX edycji konkursu „Internetowa Mapa Roku” zgłoszono 9 opracowań tematycznych prezentujących zagadnienia historyczne lub zmiany przestrzeni geograficznej w ujęciu czasowym: animowanym lub interaktywnym – porównawczym. Ze względu na małą liczbę zgłoszeń nagroda została przyznana tylko w jednej kategorii: map internetowych wykorzystujących i prezentujących dane i dokumenty o charakterze archiwalnym: spisy, wykazy, dawne mapy, ikonografię, źródła tekstowo-dokumentacyjne itp. Wygrała mapa Śladami dziejów Wielkopolski Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Przyznano także dwa wyróżnienia. W kategorii 1 dla mapy Dolnośląskie Tajemnice opracowane przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W kategorii 5 – dla serwisu Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych zespołu autorów Katedry Geomatyki i Kartografii UMCS w składzie: Beata Konopska, Marek Barwiński, Michał Lupa, Mateusz Zawadzki,  Maria Stadnicka, Elżbieta Kościk. Poniżej alfabetyczny wykaz map konkursowych.

Lista pozostałych zgłoszeń

  1. Atlas Historyczny Miast Polskich. Autorzy: Zespół autorów pod kierownictwem Romana Czai (autorzy zgodnie z informacją na stronie), wykonawca i właściciel strony: Pracownia Atlasu Historycznego Miast przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; kategoria 5
  2. Dolnośląskie Tajemnice. Autor opracowania kartograficznego Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; wykonawca strony internetowej: GISPartner Sp. z o.o.; właściciel zgłaszanej strony: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; kategoria 1
  3. Dotacje dla dolnośląskich zabytków. Autor opracowania kartograficznego Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; wykonawca strony internetowej: GISPartner Sp. z o.o.; właściciel zgłaszanej strony: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; kategoria 1
  4. Historia podkarpackich lasów. Wykonawca: i właściciel: firma OnGeo AL7 sp. k., wykonawca opracowania ortofotomapy: SmallGIS Sp. z o.o.; proponowana kategoria 5 (szczegóły w zgłoszeniu)
  5. Kształtowanie granic niepodległej Polski w świetle dokumentów kartograficznych. Autorzy: Beata Konopska, Marek Barwiński, Michał Lupa, Mateusz Zawadzki,  Maria Stadnicka, Elżbieta Kościk (Katedra Geomatyki i Kartografii UMCS), wykonawcy: Michał Lupa, Mateusz Zawadzki; kategoria 5
  6. Miasta restytuowane i nierestytuowane. Departament Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z Bartoszem Szustowskim, wykonawca strony internetowej: ESRI Polska sp. z o.o.
  7. Plan Krakowa i okolic na rok 1848. Autor i wykonawca strony: Marek Jerzy Minakowski, właściciel: Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne; kategoria 1 (szczegóły na stronie)
  8. Rys historyczny świdnickich wodociągów. Autor i właściciel opracowania: Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., wykonawca strony internetowej: GRAFF; kategoria 5
  9. Śladami dziejów Wielkopolski. Autor opracowania kartograficznego: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Biuro Geodety Województwa; wykonawca strony internetowej: GISPartner Sp. z o.o.; właściciel zgłaszanej strony: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; kategoria 1 (szczegóły w zgłoszeniu).

Paweł J. Kowalski

>> Warunki uczestnictwa w Konkursie na stronie regulaminu.

Post Author: Paweł J. Kowalski